Kom
langs vragen lunchen plannen maken

BEPI Platform

Business Environmental Performance Initiative

Diensten

Web/App Strategie

Voor

Amfori

De internationale handelsorganisatie amfori doet onderzoek naar de duurzaamheidsaspecten van productiefaciliteiten van bedrijven, met het oog op het opsporen van concrete verbeterpunten. Je kunt het vergelijken met een online audit. Als antwoord op deze vraag ontwikkelt LEF in nauwe samenwerking met de opdrachtgever een webapplicatie op maat. De applicatie is gericht op een maximaal gebruiksgemak, kan een groot aantal gebruikers tegelijk aan en werkt zeer snel niettegenstaande de hoge complexiteit. Het systeem omvat 6 verschillende “hoofdsurveys” met honderden vragen, verschillende evaluatie-mechanismes, een complex gebruikerssysteem qua zichtbaarheid van data, etc. Het wordt o.a. gebruikt door bedrijven in Azië en is om die reden beschikbaar in 6 talen. Het is gebouwd in opensource technologie, compatibel met web, mobile en desktop. Het systeem wordt tot op heden actief ontwikkeld en gebruikt door een snel groeiend aantal bedrijven.

De applicatie is gericht op een maximaal gebruiksgemak en werkt zeer snel niettegenstaande de hoge complexiteit

Meer Projecten

Dit project werkt aan deze sustainable development goals (SDG's)

sdg: 7 sdg: 8 sdg: 9 sdg: 10 sdg: 12 sdg: 13 sdg: 17